Harbeth C7ES-3 XD

רמקולים הרב'ט C7ES-3 XD

רמקול עטור הפרסים מאפשר לרגעי מוזיקה סנסציוניים להתעורר לחיים.

 Harbeth C7ES-3 XD, שזכה לשבחים בזכות הצליל התלת מימדי המדויק והמרגש שלו, ירשים אפילו את המוזיקאים הגדולים ביותר.

אף רמקול אחר לא מעביר את הכוח הרגשי של האמן בצורה כה רהוטה.​