מטרייד: יחידה מפצל IsoTek V5 Corvus

מטרייד: יחידה מפצל IsoTek V5 Corvus

מפצל אנגלי ברמה גבוהה של החברה הידועה עם שקעים אמריקאים