מטרייד: זוג כבלי רמקול Analysis plus silver oval

 מטרייד: זוג כבלי רמקול Analysis plus silver oval באורך 3 מטר לצד עם סיומות ספייד.